Adaletçi Analar

Gönüllü avukatlar ve diğer hukukçuların, ihtiyacı olan hareket üyelerine yardım etmek üzere, her yerel birimde oluşturacağı ekiplerdir. Amaç, ihtiyacı olan üyelere, ücretsiz olarak veya zorunlu durumlarda olabilecek en az ücretle hukuki görüş ve destek vermektir. Her yerel birim diğer yerel birimlerle de iletişim içinde olarak coğrafi olarak her bölgede etkinlik ve dayanışma gösterebilir. Yerel birimler, aynı zamanda yasal örgütlenme görev ve sorumluluğunu da yüklenebilir.
Kayıt yok